Hiển thị:

Máy photocopy kỹ thuật số FUJI XEROX DocuCentre – V2060 Hỗ trợ tiếng việt, tắt máy từ xa
38.200.000 đ

Chọn thêm :  Ổ cứng (HDD): 160 GB (Khả ddụng: 128 GB) + Scan màu : 3tr5Option Fax : 8tr.....

Máy photocopy kỹ thuật số FUJI XEROX DocuCentre – V3060 Hỗ trợ tiếng việt, tắt máy từ xa
41.200.000 đ

Chọn thêm :  Ổ cứng (HDD): 160 GB (Khả ddụng: 128 GB) + Scan màu : 3tr5Option Fax : 8tr.....

Máy photocopy kỹ thuật số FUJI XEROX DocuCentre – V3065 Hỗ trợ tiếng việt, tắt máy từ xa
43.900.000 đ

Chọn thêm :  Ổ cứng (HDD): 160 GB (Khả ddụng: 128 GB) + Scan màu : 3tr5Option Fax : 8tr.....

Máy photocopy kỹ thuật số FUJI XEROX DocuCentre – V4070
65.200.000 đ

Chọn thêm : Scan màu : 3tr5Option Fax : 8tr.....

Máy photocopy kỹ thuật số FUJI XEROX DocuCentre – V5070
91.200.000 đ

Chức năng chuẩn: Copy + In mạng Chọn thêm : Scan màu : 3tr5Option Fax : 8tr.....