Khi máy photocopy Canon bị lỗi . Trên màn hình sẽ hiển thị mã mỗi và thông báo lỗi . Hiểu đúng code lỗi / mã lỗi sẽ giúp cho các bạn kỹ thuật sửa chữa máy Photocopy Canon được nhanh chóng và chính xác hơn . Hôm nay website Kho máy photo  xin chia sẽ với các bạn Bảng mã lỗi máy Photocopy Canon  ir2420 iR2420L iR2422 iR2422L iR24xx S eries - Nguyên nhân và cách xử lý  (Bằng Tiếng Việt ) 

Bảng mã lỗi máy Photocopy Canon iR24xx S eries - Nguyên nhân và cách xử lý  (Bằng Tiếng Việt )

Mã lỗi

Mã con

Nguyên nhân

E000

0000

Nhiệt độ sấy tăng bất thường

E001

0000

Phát hiện nhiệt độ sấy tăng (do thermistor chính phát hiện)

0001

Phát hiện nhiệt độ sấy tăng (do thermistor phụ phát hiện)

E002

0000

Nhiệt độ sấy tăng không đủ

E003

0000

Phát hiện nhiệt độ sấy thấp sau khi standby(do thermistor chính phát hiện)

0001

Phát hiện nhiệt độ sấy thấp sau khi standby(do thermistor phụ phát hiện)

E007

0000

Lỗi vòng quay của film sấy

E010

0000

Lỗi vòng quay của mô tơ chính

E019

0001

Phát hiện mực thải đầy

0002

Sự cố cảm biến phát hiện mực thải đầy

E052

0000

Lỗi kết nối bộ phận đảo mặt

E100

0000

Chu kỳ BD nằm ngoài dãy giá trị cho phép

E196

0001

Lỗi trên ROM ghi và đọc của PCB xử lý hình ảnh (ROM chính)

0002

Lỗi trên ROM ghi và đọc của PCB xử lý hình ảnh (ROM tùy chọn)

E197

0000

Quá trình giao tiếp với động cơ in có lỗi

E500

0001

Lỗi giao tiếp ở Finisher

E520

0000

Lỗi chia bộ so le

E531

0000

Lỗi đóng ghim

E540

0001

Máy không phát hiện được bề mặt giấy (khay tiêu chuẩn)

0002

Không di chuyển theo thời gian quy định (khay tiêu chuẩn)

0003

Cảm biến không được chạm vào trong vòng 3 giây (khay tiêu chuẩn)

0005

Sự cố đồng hồ mã hóa (khay tiêu chuẩn)

E542

0001

Máy không phát hiện được bề mặt giấy (khay tùy chọn)

0002

Không di chuyển theo thời gian quy định (khay tùy chọn)

0003

Cảm biến không được chạm vào trong vòng 3 giây (khay tùy chọn)

0005

Sự cố đồng hồ mã hóa (khay tùy chọn)

E575

0000

Lỗi đưa giấy xếp chồng

E584

0000

Sự cố cửa (shutter)

E716

0000

Lỗi giao tiếp với cassette tùy chọn

E719

0000

Lỗi giao tiếp với đầu đọc thẻ (giao tiếp nối tiếp)

 

0002

Lỗi giao tiếp với máy dùng tiền xu (giao tiếp nối tiếp)

E733

0000

Lỗi giao tiếp giữa controller và máy in

E736

0000

Lỗi giao tiếp CCU

E739

0000

Lỗi giao tiếp giữa controller và bo mạng

E744

0001

Lỗi file ngôn ngữ/boot ROM/USB

0002

0003

0004

E805

0000

Sự cố của quạt

E808

0000

Sự cố mạch truyền động sấy

Nguyên nhân và cách xử lý

Mã lỗi

Mã chi tiết

Nguyên nhân chính/Hiện tượng

Biện pháp

E000

0000

Lỗi khởi động

Nhiệt độ do thermistor chính hoặc phụ đo được không tăng lên giá trị quy định  trong khi khởi động.

-          Kiểm tra connector film sấy

-          Thay film sấy

-          Thay DC Controller PCB.

E001

0000

Nhiệt độ sấy tăng bất thường (do thermistor chính p hát hiện)

Thermistor chính phát hiện nhiệt độ tăng cao bất thường (240 độ C) trong khi kiểm soát nhiệt độ.

-          Kiểm tra connector film sấy

-          Thay film sấy

-          Thay DC Controller PCB.

0001

Nhiệt độ sấy tăng bất thường (do thermistor phụ ph át hiện)

Thermistor phụ phát hiện nhiệt độ tăng cao bất thường (295 độC) trong khi kiểm soát nhiệt độ.

-          Kiểm tra connector film sấy

-          Thay film sấy

-          Thay DC Controller PCB.

E002

0000

Nhiệt độ thấp trong khi kiểm soát nhiệt độ 

Chưa đạt được nhiệt độ mục tiêu khi điều khiển nhiệt độ.

-          Kiểm tra connector film sấy

-          Thay film sấy

-          Thay DC Controller PCB.

E003

0000

Nhiệt độ sấy thấp bất thường (do thermistor chính p hát hiện)

Sau khi thermistor chính phát hiện nhiệt độ đạt được một mức nhất định, nhiệt độ này không đạt đến mức quy định trong vòng quay đầu tiên.

-          Kiểm tra connector film sấy

-          Thay film sấy

-          Thay DC Controller PCB.

0001

Nhiệt độ sấy thấp bất thường (do thermistor phụ ph át hiện)

Sau khi thermistor phụ phát hiện nhiệt độ đạt được một mức nhất định, nhiệt độ này không đạt đến mức quy định trong vòng quay đầu tiên.

-          Kiểm tra connector film sấy

-          Thay film sấy

-          Thay DC Controller PCB.

E007

0000

Sự cố cảm biến film sấy

Cảm biến film sấy bị lỗi.

-                   Kiểm tra connector film sấy -         Thay cảm biến film sấy

-                   Thay DC Controller PCB.

E010

0000

Sự cố mô tơ chính

 

Mô tơ chính bị lỗi.

-          Kiểm tra connector của mô tơ chính.

-          Thay mô tơ chính

-          Thay DC Controller PCB.

E019

0001

Phát hiện hộp mực thải đầy

 

Máy phát hiện hộp mực thải đầy

Thay trống.

0002

Cảm biến phát hiện mực thải đầy gặp sự cố.

 

Tình trạng mực thải đầy được phát hiện liên tục trong năm hoặc hơn năm giây trong khi mô tơ chính vẫn đang chạy.

-                    

-                    

Kiểm tra connector của cảm biến phát hiện mực thải đầy.

Thay cảm biến này.

 

 

 

-

Thay DC Controller PCB

E052

0000

Kết nối của bộ phận đảo mặt (duplex unit) bị lỗi

 

 

Máy phát hiện bộ phận đảo mặt bị ngắt kết nối sau khi bật nguồn lên, sau đó phát hiện bộ phận này kết nối bình thường, và bắt đầu quá trình giao tiếp.

-                    

-                    

Kiểm tra connector của bộ phận đảo mặt và DC Controller PCB.

Thay duplex controller PCB.

 

 

 

-

Thay DC Controller PCB

E100

0000

Sự cố ở BD detection PCB.

 

 

BD detection PCB gặp sự cố.

-

Kiểm tra connector của BD detection PCB.

 

 

 

-

Thay laser scanner unit.

 

 

 

-

Thay DC Controller PCB.

E196

0001

Sự cố mạch xử lý hình ảnh (image processor PCB)

 

 

Lỗi trên ROM ghi và đọc của image processor PCB (main ROM)

-                    

-                    

Bật/tắt công tắc nguồn

Thay image processor PCB.

0002

Sự cố mạch xử lý hình ảnh (image processor PCB)

 

 

Lỗi trên ROM ghi và đọc của image processor PCB (option ROM)

-                    

-                    

Bật/tắt công tắc nguồn

Thay image processor PCB.

E197

0000

Lỗi giao tiếp ở động cơ máy in

 

 

Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa DC controller PCB và image processor PCB.  

-

Kiểm tra connector của DC controller PCB và image processor PCB.

 

 

 

-

Thay DC controller PCB để kết nối bình thường.

 

 

 

-

Thay image processor PCB.

E716

0000

Lỗi giao tiếp với cassette tùy chọn (optional cassette

)

 

 

 

Máy phát hiện cassette tùy chọn bị ngắt kết nối khi bật nguồn lên, sau đó phát hiện bộ phận này kết nối bình thường, và bắt đầu quá trình giao tiếp.

-                    

-                    

Kiểm tra connector của cassette tùy chọn và DC controller PCB. Thay cassette tùy chọn để có kết nối bình thường.

 

 

 

-

Thay DC controller PCB.

Mã lỗi

Mã chi tiết

Nguyên nhân chính/Hiện tượng

Biện pháp

E719

0000

Lỗi giao tiếp với đầu đọc thẻ (card reader) (giao tiếp

nối tiếp)

-          Máy phát hiện đầu đọc thẻ bị ngắt kết nối từ khi quá trình giao tiếp bắt đầu sau khi máy xác nhận đầu đọc kết nối bình thường khi bật nguồn.

-          Có lỗi giao tiếp nối tiếp xảy ra. (Không thể khắc phục lỗi này).

-          Kiểm tra connector của đầu đọc thẻ và image processor PCB.

-          Thay đầu đọc thẻ để có kết nối bình thường.

-          Thay image processor PCB.

0002

Lỗi giao tiếp với máy dùng tiền xu (giao tiếp nối tiếp) 

 

-          Máy phát hiện thiết bị dùng tiền xu bị ngắt kết nối từ khi quá trình giao tiếp bắt đầu sau khi máy xác nhận thiết bị này kết nối bình thường khi bật nguồn.

-          Có lỗi giao tiếp nối tiếp xảy ra. (Không thể khắc phục lỗi này).

-                      Kiểm tra kết nối giữa image processor PCB và serial PCB.

-                      Kiểm tra connector giữa serial PCB và thiết bị dùng tiền xu để có kết nối bình thường. - Thay serial PCB.

-                      Kiểm tra thiết bị dùng tiền xu -           Thay image processor PCB.

E733

0000

Lỗi giao tiếp giữa controller và printer

 

 

 

Không thể giao tiếp với printer khi khởi động.

-          Kiểm tra connector của DC controller và image processor

PCB để có kết nối bình thường.

-          Kiểm tra nguồn cấp của máy in. (Kiểm tra xem máy có thực hiện intiaization khi khởi động không)

-          Thay DC controller PCB hoặc image processor PCB.

E736

0000

Lỗi giao tiếp CCU

 

 

Modem PCB được cài đặt không tương thích.

-          Kiểm tra connector của image processor PCB và modem.

-          Thay modem PCB.

-          Thay image processor PCB.

E739

0000

Lỗi giao tiếp giữa controller và bo mạng

 

 

 

Bo mạng đã lắp đặt không tương thích.

-          Kiểm tra connector của image processor PCB và LAN PCB để có kết nối bình thường.

-          Thay LAN PCB.

-          Thay image processor PCB.

E744

 

Lỗi file ngôn ngữ/boot ROM/bộ nhớ USB

 

0001

Phiên bản của file ngôn ngữ không khớp với Bootable.

Download một file ngôn ngữ đúng phiên bản.

0002

File ngôn ngữ có kích thước lớn hơn kích thước cho phép.

Download một file ngôn ngữ đúng phiên bản.

  • Ngày: 2017-03-02
Xu hướng tìm kiếm: